Gradska plaža BANJ, Šibenik
3

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo 1.600.000 kuna za uređenje šetnice i plaže Banj

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo 1.600.000 kuna za uređenje šetnice i plaže Banj

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o odobrenju sredstva Gradu Šibeniku za sufinanciranje izgradnje sportsko – rekreativnog centra na plaži Banj i šetnice Banj – Pekovac. Sredstva su predviđena Programom usmjeravanja i rasporeda sredstava za razvoj otoka i priobalja u 2013. godini.

Sredstva za sufinanciranje odobravaju se u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekciji za 2014. i 2015. godinu, u razdjelu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za Poticanje komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju.

Na poziv potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije prof.dr.sc. Branka Grčića, gradonačelnik dr. Ante Županović će u ponedjeljak, 13. svibnja u 11 sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Splitu potpisati službeni sporazum o dodjeli sredstava za drugu fazu uređenja plaže Banj i izgradnju šetnice Banj – Pekovac

Objavljeno: 10.05.2013, 16:44 Natrag na pregled ostalih novosti

Copyright 2013 © www.banj.hr | Sva prava pridržana